Cine va respecta acest principiu de viață, va reuși în toate. Inspiră-te dintr-o pildă despre Paganini, cel mai mare violonist din toate timpurile

Această pildă este despre ceea ce ne lipsește tuturor pentru a reuși în viață, e despre pasiune, curaj, dăruire și perseverență…

Era odată un violonist remarcabil italian ce se numea Paganini. El era nu doar un muzician talentat și deosebit, unii îi ziceau că este „violonistul deavolului” întrucât era cu totul altfel decât alți muzicieni, atunci când cânta, vioara lui parcă prindea viață, iar notele erau atinse perfect.

În una dintre serile sale de concert, cu sala arhiplină, cu aplauze și admirații nemărginite, Paganini, însoțit de o orchestră și un dirijor pe măsură, a început să cânte, așa cum de obicei: plin te pasiune, temperament, dorință și obsesie chiar.

Muzica se revărsa dinamic și melodios din strunele lui, până la un moment dat, o strună s-a rupt. Cu toții au remarcat momentul, dirijorul cu orchesta se opri pentru câteva secunde, iar Paganini continua să cânte la fel de fermecător. Văzând că violonistul nu s-a simțit deloc frustrat. Orchestra și-a reluat partitura și muzica își reluă amploarea, la fel ca și admirațiile spectatorilor. Nu trecu mult timp și încă o coardă s-a rupt. Cu toții s-au oprit, în afară de Paganini, iar după o pauză prin care trecuseră deja, totul a reînceput, așa de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Toți spectatorii erau impresionați de măestria lui Paganini și de insistența lui, iar aplauzele nu stăteau să contenească.

Dar iată că se rupsese și a treia coardă. Cu toții au înmărmurit: dirijorul s-a oprit, orchestra s-a oprit, publicul s-a oprit, numai vioara cu singura strună nu s-a oprit. Paganini cânta mai sigur ca niciodată, iar notele erau atinse așa cum trebuie, cu o singură coardă. În același pas și dirijorul se încurajă, orchestra reluă partitura și totul a fost dus până la final sub ovațiile spectatorilor.

Paganini își atinse apogeul, demonstră încă odată că numai există violoniști ca el, că e posibil imposibilul.

Iar pentru noi el a demonstrat că niciodată nu trebuie să ne descurajăm, că totul se face prin perseverență și dăruire, că niciun obstacol nu poate să ne facă se ne întoarcem din drum, că orice problemă are soluție.

De aceea, nu disperați, nu vă descurajați și mergeți înainte, orice ar fi!

Foto: classicfm.com