Principiile de educație în școlile finlandeze: ,,Sau îi pregătim pentru viață, sau – pentru examene. Noi alegem prima!”

Conform cercetărilor internaționale, care sunt efectuate o dată la 3 ani de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, elevii finlandezi dau dovadă de cel mai înalt nivel de cunoștințe din lume. Aceștia sunt de asemenea cei mai cititori copii de pe planetă, au ocupat locul 2 la științele naturii și locul 5 la matematică. Ce este cu adevărat incredibil, este că elevii din Finlanda, având asemenea rezultate, petrec cel mai puțin timp pentru a studia.

Sistemul secundar de învățământ obligatoriu în Finlanda include două niveluri:

-inferior (alakoulu), din clasa 1 până în clasa a 6-a;

-superior (yläkoulu), din clasa 7 până în clasa a 9-a.

În clasa a 10 suplimentară, elevii își pot îmbunătăți rezultatele. După care merg la un colegiu profesional sau continuă studiile la liceu în clasele a 11-12.

7 Principii de educație în școala finlandeză

1.Egalitate

Egalitatea școlilor – Nu există școli de elită și altele mai ,,slăbuțe”. În cea mai mare școală a țării învață 960 de elevi, în cea mai mică – 11. Toate dispun de același echipament, posibilități și finanțare proporțională. Aproape toate școlile sunt de stat, dar există și un șir de școli private. De obicei, acestea reprezintă instituții unde se predă în limba engleză, germană sau franceză.

Egalitatea obiectelor de studiu – Studierea aprofundată ale unor subiecte în defavoarea altora nu este deloc binevenită. Aici nu se consideră că matematica este mai importantă decât muzica, de exemplu.

Egalitatea părinților – Nu contează statutul social al părinților elevului, căci în majoritatea cazurilor profesorii nu cunosc aceste date.

Egalitatea elevilor – Finlandezii nu sortează elevii pe clase în dependență de capacitățile lor. Nu există elevi ,,răi” și ,,buni”. Comparația între elevi este interzisă. Atât copiii – geniali cât și cei cu deficit al capacităților mintale, sunt considerați ,,speciali” și învață împreună cu ceilalți.

Egalitatea drepturilor între adulți și copii – Finlandezi numesc acest principiu ,,atitudine respectuoasă față de elev”. Din clasa 1, copiilor le sunt explicate drepturile și obligațiunile elevului, inclusiv și dreptul de a se ,,plânge” asistentului social. Acest lucru stimulează părinții să înțeleagă, că copilul lor este o personalitate independentă, pe care este interzis să o ofenseze, atât cu cuvântul cât și fizic.

2.Studii gratuite

Înafară de studii mai sunt gratuite:

-prânzul;
-excursiile, muzeele și toate activitățile extrașcolare;
-transportul, care ia copilul și îl aduce de la școală, dacă cea mai apropiată școală se află la o distanță mai mare de 2 km;
-cărțile, rechizitele școlare.

3.Individualitate

Pentru fiecare copil se întocmește un plan individual de educație și dezvoltare. Individualizarea constă în conținutul manualelor utilizate, exercițiile, numărul de sarcini școlare și teme de acasă. La lecție, în aceeași clasă elevii rezolvă exerciții de diferite niveluri de complexitate. Apoi sunt evaluați după nivelul personal. Dacă ai îndeplinit corect exercițiul cel mai simplu, primești ,,excelent”. A doua zi primești un exercițiu mai complex, dacă nu faci față nu e nimic grav, următoarea zi primești din nou exercițiul simplu.

4.Practicitate

Finlandezii spun: ,,Sau îi pregătim pentru viață, sau – pentru examene. Noi alegem prima variantă.” Iată de ce în școlile finlandeze nu sunt practicate examenele. Teste și lucrări de control – la discreția profesorului. Există un singur test obligatoriu la sfârșitul ciclului secundar de învățământ. Atât profesorii cât și elevii nu se pregătesc de acest examen și nu își fac griji de rezultate, ceea ce ai reușit să însușești, aceea e bine.

La școală învață doar lucrurile care vor fi utile în viață. Copilașii finlandezi cunosc de mici ce înseamnă portofoliu, contract, card bancar. Ei sunt capabili să calculeze procentul impozitului pe moștenire sau pe venituri câștigate în viitor, să creeze un site – carte de vizită pe internet, să calculeze prețul mărfurilor cu reducerea cuvenită.

5.Încredere

În primul rând față de personal și profesori. În al doilea rând față de copii: se consideră că elevul singur alege ce are nevoie el mai mult să cunoască.

6.Bunăvoința

Învață cei, ce doresc să învețe. Profesorii se străduie să atragă atenția și interesul elevului, dar dacă acestuia îi lipsesc capacitățile de a studia, copilul este îndrumat spre o profesie practică și simplă pe viitor, nu este forțat sau nu i se pun note rele. Nu toți vor deveni oameni de știință, țara are nevoie și de profesii simple, cum ar fi șofer de autobuz, de exemplu.

În general procesul de studiu în școala finlandeză este ușor și delicat, însă asta nu înseamnă că poți lăsa baltă școala și să nu o frecventezi. Toate lecțiile pierdute sunt recuperate. Dacă elevii nu îndeplinesc sarcinile, nu lucrează la lecție, nimeni nu cheamă părinții la școală și nu le fac observație. Dacă părinților nu le pasă de educația copilului, el pur și simplu nu este admis în clasa următoare.

7.Independența

Finlandezii consideră că școala trebuie să învețe copilul cel mai important lucru – să aibă o viață independentă și de succes pe viitor. De aceea, elevii sunt învățați să gândească și să primească cunoștințe de sinestătător.