Cine a inventat notele muzicale și ce semnificație au?

O lungă perioadă de timp muzica nu a fost scrisă. Se cânta din memorie, cântecele erau transmise din generaţie în generaţie.

Muzica s-a transmis de la o generaţie la alta prin viu grai, prin cântec şi memorare, căci nu existau notele muzicale. Era nevoie de un mod de a scrie muzica astfel că se făcea aşa cum era compusă. Metoda prin care omul a descoperit cum să scrie muzica se numeşte notaţie.

Din China Antică s-au păstrat teorii muzicale, dar melodii notate există din timpul dinastiei Tang (618 – 906).

În Europa, notaţia muzicală a apărut în secolul IX, atunci când biserica creştină a început să aleagă cântecele care să facă parte din liturghie. Se foloseau linii, puncte şi mici neume – semne grafice scrise deasupra textului ce indică desenul melodiei, înălţimea sunetului sau tonalitatea cântecului.

Prin anul 900 d.Hr. muzica era mai uşor de citit. Neumele erau scrise la o anumită distanţă deasupra sau lângă linia orizontală (portativ) – reprezenta nota F pentru a arăta cât de sus sau cât de jos trebuie cântată nota.

Călugărul Guido d’Arezzo a făcut portativul cu patru linii pe care să fie notaţia muzicală – pe linii şi între linii. O metodă de notare care a făcut posibilă ghidarea lungimii fiecărei note a fost descoperită între secolele XIII şi XIV. Notele aveau forme noi şi punctelor le-a fost adăugate picioare sau liniuţe în funcţie de lungimea lor. A apărut şi portativul cu cinci linii, iar neumele au luat formă de romb. Pe la 1600 neumele au devenit rotunde şi a fost posibilă notaţia muzicală aşa cum este păstrată şi astăzi.

Istoria muzicii mai spune că dirijorul unui cor, Guido Aretinus, a dat nume notelor muzicale pe baza imnului gregorian „Ut queant laxis” folosind prima silabă a fiecărui rând.

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Fanuli tuorum

Salve pelluti

Labii reatum

Sancte Joannes

Numele notelor muzicale astfel sunt: ut, re, mi, fa, sol, la. Nota si s-a adăugat mai târziu ca fiind a şaptea notă, iar Ut a devenit Do, din cuvântul Domine.

O interpretare modernă a numelor notelor muzicale arată în felul următor:

Do – Dominus – Dumnezeu;

Re – rerum – materie;

Mi – miraculum – miracol;

Fa – familias рlanetarium – sistem solar;

Sol – solis – Soare;

La – lactea via – Calea Lactee;

Si – siderae – bolta cerească.