7 păcate pe care le săvârșim prin intermediul limbii (ezoterism)

Precum frâul la cai și cârma la bărci, limba este un mădular mic care se ,,fălește cu lucruri mari”, un ,,foc mic” ce poate să aprindă o întreagă pădure, fiind o veritabilă ,,lume de nelegiuiri”, învață apostolul Iacov. Ea este mădularul omului care ,,întinează tot trupul și aprinde roata vieții, când este aprinsă de focul gheenei”; limba e un ,,rău” imposibil de înfrânat sau îmblânzit, fiind ,,plină de o otravă de moarte”, încheie apostolul.

Limba este un instrument paradoxal, căci din ea iese binecuvântarea lui Dumnezeu, și în același timp cu ea sunt blestemați oamenii, care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu, arată același apostol.

Gura păcătoșilor împroașcă:

  1. nebunie
  2. răutăți
  3. nelegiuiri
  4. blesteme
  5. înșelătorii
  6. vicleșuguri
  7. minciuni,

spun Solomon și psalmistul. Vorbele nesăbuitului aduc ceartă, și gura lui înjură până stârnește lovituri, arată Solomon. Limba și buzele păcătoșilor sunt niște săbii ascuțite, ca un foc aprins, ca un șarpe plin de otravă, iar vorbele lor amare, ca niște săgeți sau flăcări. Unii oamenii răi ,,își înalță gura până la ceruri, și limba le cutreieră pământul”, spune psalmistul. Cine-și mușcă buzele, a și săvârșit răul, ne previne Solomon. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său. Dacă omul este rău -continuă Solomon- el ,,ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită”. O cetate poate fi surpată prin gura celor răi, avertizează înțeleptul împărat.

Dinții lor sunt arme și săgeți și limba lor sabie ascuțită, spune David, care atrage atenția că oamenii pot face extrem de mult rău celor din jur doar printr-o vorbă urâtă. Orice lucru care nu ar ieși din gura lui Hristos este demn de dispreț, gata de a fi lepădat pentru totdeauna.

Cuvântul este unealta cu care fie ne putem construi viața, fie o putem distruge. Lumea în care trăim a fost făcută prin cuvânt, și tot prin cuvânt se va încheia. Drept urmare, vorbele pe care le folosim sunt cele care ne aduc binele sau răul, sănătatea sau boala, pacea sau neliniștea, fericirea sau suferința, viața sau moartea. Alegerea e a fiecăruia dintre noi.

Dacă vrei să trăiești cu adevărat și să te bucuri de viață, trebuie să ai mare grijă ce spui când deschizi gura, căci pentru orice cuvânt deșert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Iar ziua judecății poate fi orice zi din viața ta!

Nu înjura, nu blestema, nu bârfi, nu căuta să subliniezi defectele altora, (ci calitățile lor!) nu sări la ceartă sau la bătaie și nu da nimănui niciun prilej de supărare! Dacă vei continua să trăiești cu o gură spurcată și o atitudine rebelă, vei primi plata negreșit. Cu cât pedeapsa întârzie, cu atât ea crește și va fi mai greu de îndurat!

Ia aminte la sfatul Sfântului Ioan Gură de Aur: „Nu vorbi de rău ca să nu te pângărești. Nu băga în gură bălegar; gustă din licoarea dulce a florilor, ca albina și fă mierea din ea. Căci dacă vom da socoteală pentru orice cuvânt de prisos, cu atât mai mult vom răspunde de vorbele noastre urâte.”

În puterea limbii este viața și moartea. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi, spune Domnul Dumnezeu, care așteaptă să te lași modelat după chipul Fiului Său, Cel care a fost, este și va fi modelul nostru pentru totdeauna.

Iisus Hristos este singurul care ne poate curăța de orice păcat. Citește Biblia, mergi cât mai des în casa Lui (Biserica) și roagă-L zilnic să te ajute să te cureți de mocirla lumii.

Alege să vorbești după Cuvântul Lui, ca să-I trăiești binecuvântările. Înjură, blesteamă, jignește și lovește în continuare sufletele altora și vei trăi blestemele pregătite celor care-L răstignesc neîncetat.

error: Content is protected !!